Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Sygnis S.A.

Zarząd Sygnis S.A z siedzibą w Straszynie informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport roczny za 2021 rok – w dniu 21.03.2022 roku,
• raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 13.05.2022 roku,
• raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 08.08.2022 roku,
• raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 08.11.2022 roku,

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Andrzej Burgs – Prezes Zarządu
Grzegorz Kaszyński – Wiceprezes Zarządu