Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022 r.

Zarząd Sygnis Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 14.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), w budynku Prime Corporate Center.