Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze podjętej uchwał postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Pana Arvina Khanchandaniego.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pana Arvina Khanchandaniego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.