Raport okresowy za I kwartał 2020 r. – MODE S.A.

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.