Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.