Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.