Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.