Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2024 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 marca 2024 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

– Andrzej Burgs – 11.171.778 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 73,76% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 44,26% ogólnej liczby głosów,
– Piotr Boliński – 1.647.214 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,88% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,53% ogólnej liczby głosów,
– Sławomir Jarosz – 1.085.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,16% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,30% ogólnej liczby głosów.