Zrealizowanie dostawy drukarki 3D do druku z metalu o istotnej wartości

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Sygnis) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego protokół odbioru, a tym samym zakończył realizację dostawy dla tego podmiotu drukarki 3D do druku z metalu za kwotę 1.318.000,00 zł netto. Dostawa została zrealizowana w ramach konsorcjum Sygnis i Amazemet sp. z o.o., w konsekwencji wygranego przetargu, który został ogłoszony w grudniu 2020 r. Zarząd Sygnis wskazuje, iż zysk (po odjęciu wszelkich kosztów) strony konsorcjum podzielą równo pomiędzy siebie, przy czym to Sygnis jest podmiotem wystawiającym z ramienia konsorcjum fakturę sprzedażową.