Oprogramowanie Imaris

Imaris jest wiodącym producentem oprogramowania do interaktywnej analizy obrazu, aktywnie kształtującym sposób przetwarzania obrazów mikroskopowych poprzez ciągły rozwój produktu i wyraźny nacisk na obrazowanie 3D i 4D. Zespół Imaris zajmuje się tworzeniem szybkich, stabilnych i intuicyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, które funkcjonują niezależnie od techniki mikroskopowej i marki sprzętu.

Funkcje oprogramowania Imaris zostały połączone w pakiety, zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb użytkownika w zależności od dziedziny nauki, którą się zajmuje.

Imaris Essentials umożliwia wizualizację wielokanałowych zbiorów danych mikroskopowych od statycznych obrazów 2D do szeregów czasowych 3D oraz ich analizę ilościową. Oferuje możliwość automatycznej klasyfikacji obiektów bazującej na modułach Sztucznej Inteligencji oraz badania interakcji między strukturami biologicznymi na podstawie ich rozmieszczenia w przestrzeni 3D. Ponadto narzędzie pozwala na tworzenie interaktywnych wykresów, które pomagają zilustrować relacje, wzorce i różnice między obiektami lub grupami obiektów.

Imaris for Cancer Research to pakiet dedykowany dla naukowców zajmujących się badaniem nowotworów (komórek, sferoid, tkanek), którzy chcą wizualizować swoje dane mikroskopowe. Dany pakiet Imaris oferuje doskonałe algorytmy śledzenia podziałów komórkowych oraz zintegrowane narzędzia do tworzenia wykresów wszystkich pomiarów zsynchronizowanych z podziałami. Imaris umożliwia wizualizację i wirtualną analizę danych 3D oraz obejmuje różnorodne pomiary interakcji przestrzennych, takie jak: rozmieszczenie obiektów wokół powierzchni, najkrótsza odległość, nakładanie się objętości i analiza najbliższego sąsiada. Wszystkie pomiary są wysoce powtarzalne i mogą być wykonane w trybie automatycznego powtórzenia tego samego protokołu analizy dla wielu próbek.

Imaris for Cell Biologists jest idealnym pakietem dla osób zajmujących się naukami biologicznymi i przyrodniczymi, którzy potrzebują szerokiego zakresu funkcji do badania komórek i organizmów. Oprócz sprawdzonych narzędzi do wizualizacji i analizy 3D/4D, Imaris for Cell Biologists oferuje funkcję inteligentnej segmentacji komórek, analizy komórki i odkrywania relacji wewnątrzkomórkowych. Pakiet obejmuje automatyczne śledzenie, wykrywanie podziału komórek i tworzenie interaktywnych drzew rodowych wraz z testami statystycznymi oraz dwukierunkowy interfejs do pracy w Matlab, Java lub Python.

Pakiet Imaris for Neuroscientists to połączenie narzędzi dedykowane dla naukowców pracujących w różnych dyscyplinach neuronauki. Imaris wzbogaca zaawansowane metody wizualizacji i analizy 3D/4D o Filament Tracer – najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do automatycznego wykrywania neuronów w zestawach danych 2D/3D lub 4D. Oprogramowanie umożliwia śledzenie obiektów, wykonywanie pomiarów, kreślenie, porównania grupowe z testami statystycznymi oraz oferuje dwukierunkowy interfejs do pracy w Matlab, Java lub Python.

Imaris for Tracking zapewnia interaktywne oprogramowanie do przetwarzania, wizualizacji i analizy obrazów mikroskopowych 3D i 4D, wyposażone w najnowocześniejsze renderowanie objętości oraz narzędzia do wykrywania i śledzenia obiektów. Ten pakiet jest idealny dla badaczy, którzy chcą automatycznie analizować poruszające się obiekty, tworzyć wykresy drzew genealogicznych i generować informacje ilościowe. Imaris for Trackingzapewnia skuteczne liczenie i wizualizację powierzchni obiektów w zestawach danych o wielkości setek gigabajtów.

Imaris for Core Facilities to pakiet dedykowany dla placówek mikroskopowych i większych laboratoriów, gdzie z oprogramowania może korzystać wielu użytkowników. Zapewnia inteligentne wykrywanie i wizualizację złożonych obiektów, śledzenie neuronów, naczyń krwionośnych i innych struktur nitkowatych, śledzenie 3D (w tym wykrywanie podziału komórek), interaktywne kreślenie i wykonywane analiz w trybie automatycznego powtórzenia. Imaris jest wiodącym na rynku narzędziem. W samym 2020 roku pojawił się w ponad 4 000 publikacji.

OgolneDaneKontaktowe
placeholder.png
OgolneDaneKontaktowe