Ogłoszenia

6 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 stycznia 2023 r.

Zarząd Sygnis Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 stycznia 2023 r. na godz. 14.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), w budynku Prime Corporate Center.

Zarząd Spółki

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Ekonofizyka. Od ponad dziewięciu lat działa w branży druku 3D i prowadzi jedną z najdłużej działających w tym obszarze polskich firm – Sygnis SA. Zajmuje się zarządzaniem i reprezentacją Spółki, a także koordynacją i nadzorem nad Działem Kadr i Działem Sprzedaży.

Ściśle współpracuje z naukowcami i popularyzatorami nauki, promując pronaukowe postawy i wdrażając innowacyjne rozwiązania do instytutów badawczych i placówek oświatowych. Ekspert druku 3D z wieloletnim doświadczeniem. Jest jednym z założycieli Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0 i współtwórcą Kodeksu Etyki Polskiej Branży Druku 3D. Działa również jako ekspert – pracodawca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także członek Rady Naukowej Center for Social and Economic Research (CASE).

Doświadczony mówca i wykwalifikowany szkoleniowiec. Występował m.in. na: XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu, “Regiosummit” – Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Międzynarodowym Sympozjum Własności Intelektualnej w Przemyśle i Biznesie (edycja XIII) organizowanym przez Urząd Patentowy RP, a także II Kongresie Szefa Utrzymania Ruchu i innoSHARE 2018.

Sygnis pod jego egidą otrzymało m.in. Nagrodę specjalną Book of Lists 2019/2020 „Pioneer in New Technologies”, EuroSymbol Innowacji 2019, nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, nominację do Architektów Innowacji Pulsu Biznesu w 2018 roku, a także bardzo dobrą ocenę w Innovation Health Check przeprowadzonym przez Enterprise Europe Network. Sygnis znalazło się również w rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe 2021.

Doktor fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która obroniła pracę doktorską z dziedziny theoretical particle physics and cosmology. Ma doświadczenie w prowadzieniu badań naukowych, kształceniu studentów oraz organizacji konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorką artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz doświadczoną mówczynią, mającą na swoim koncie dziesiątki wystąpień konferencyjnych.

Od 2018 r. jako Chief Scientific Officer w Sygnis zarządza projektami badawczo-rozwojowymi oraz pracuje nad ich komercjalizacją. Dr Olga Czerwińska jest ekspertką w zakresie zarządzania dotacjami i pozyskiwania funduszy unijnych. Jest odpowiedzialna za pozyskanie funduszy na dwa autorskie projekty Sygnis: SYGBIO i SYGPAST.

Olga jest jedną ze współzałożycielek warszawskiego oddziału Women in 3D Printing – organizacji promującej, wspierającej i inspirującej kobiety pracujące w sektorze wytwarzania przyrostowego. Od 2022 roku jest także mentorką w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Ekspertka ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat zdobywa doświadczenie na stanowiskach w działach controllingu i audytu finansowego. Umiejętności nabyte sięgają korporacyjnych struktur firmy Colgate – Palmolive, gdzie międzynarodowe środowisko otworzyło jej drzwi do dalszego rozwoju i przyniosło wiele pomysłów na siebie. Praca w dziale zobowiązań w księgowości rozwinęła skrupulatność i dbałość o detale, nauczyła uważności w czytaniu najistotniejszych informacji finansowych.

Kolejne kroki w swojej karierze stawiała w takich firmach, jak Concare IT czy Good Looking Studio. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na zwrot w karierze i skupienie się na dalszych działaniach razem z Sygnis SA.

Joanna Danaj kontroluje i optymalizuje koszty, zajmuje się rzetelną oceną projektów inwestycyjnych czy przeprowadzeniem analiz ekonomicznych i finansowych na najwyższym poziomie. Zdobyte doświadczenie oraz charakterystyczne cechy personalne i odporność na stres pozwalają jej opanować każdą z kryzysowych sytuacji.

Akcjonariat

Akcjonariusz
% kapitału zakładowego
Andrzej Burgs
44,26 %
Warsaw Equity Management S.A.
9,20 %
Piotr Boliński
5,92 %
Anastazja Burgs
5,56 %
Pozostali
35,06 %

Rada nadzorcza

Specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń i ryzyka operacyjnego. W przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych pełniła funkcję ekspertki i koordynatorki ds. ubezpieczeń i finansów. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego (egzamin zdany przed KNF w 2016 r.) oraz kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami merytorycznymi. Jako obszary specjalizacji ubezpieczeniowej wymienić można sektor budowlany, przemysłowy oraz branżę finansową.

Obecnie jest członkinią zespołu specjalizującego się w ubezpieczeniach w ramach Departamentu Controllingu i Ryzyka Operacyjnego Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmuje się m.in. opiniowaniem umów ubezpieczeniowych przedstawionych przez podmioty do tego zobowiązane, udzielaniem innym jednostkom Banku wsparcia merytorycznego w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a także identyfikowaniem istniejących ryzyk i zagrożeń przy współpracy z innymi departamentami Banku.

Konsultantka biznesowa w zakresie zarządzania sprzedażą i budowania efektywnych zespołów sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku szefowa sprzedaży oraz jako Interim Manager w zakresie zarządzania sprzedażą. Przez 9 lat współpracowała z Mercuri International, nr 1 na międzynarodowym rynku firm konsultingowo-szkoleniowych, przy projektowaniu i wdrażaniu projektów rozwoju i zmiany w organizacjach sprzedażowych, w 35% we współpracy z czołówką firm konsultingowych: McKinsey & Company, Ernst&Young, Boston Consulting Grup, Arthur Andersen.

Aleksandra Anklewicz uczy unikalnych, innowacyjnych, menedżerskich narzędzi do osiągania wymiernych rezultatów oraz silnego przywództwa sprzedażowego. Nauka tych umiejętności pozwala jej klientom osiągać najtrudniejsze cele biznesowe.

Coach managerska, trenerka i mentorka.

Karolina Opielewicz posiada cenne doświadczenie w obszarze realizacji polityki ESG oraz zielonej transformacji przedsiębiorstw. Zainicjowała powstanie Komitetu ds. ESG, a w jego ramach Szkoły ESG oraz Krajowego Standardu ESG. Aktywnie wspiera polskie przedsiębiorstwa w procesie zielonej transformacji. Obecnie pełni funkcję Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Dyrektorki Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich.

Zaczęła pracę w Krajowej Izbie Gospodarczej w 2008 r. na stanowisku asystentki Prezesa. W następnych latach zarządzała biurem do spraw samorządowo-statutowych, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektorki protokołu w Gabinecie Prezesa. W 2012 r. została dyrektorką połączonych biur komunikacji i spraw członkowskich, by w 2016 r. zostać zastępczynią Dyrektora Generalnego KIG. Na mocy glosowania Walnego Zgromadzenia, w 2021 r. została członkinią Zarządu odpowiedzialną za obszary komunikacji, spraw członkowskich, Sądu Arbitrażowego i Centrum Kreatywności Targowa.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu na kierunku filologia angielska oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Administracja. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe Finanse dla Menadżerów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współzałożyciel Fundacji Startup Hub Poland (CEO 2012-2022), która wspiera innowacyjne talenty high-tech z Europy Środkowo-Wschodniej w zakładaniu globalnych/międzylokalnych przedsięwzięć w Polsce. Działacz branży startupowej high-tech wspierający pionierów innowacji w poszukiwaniu inwestycji i skalowaniu ich rozwiązań oraz potencjału RoI. Specjalista ds. transferu IP i ekspert ds. komercjalizacji R&D. W Fundacji Startup Hub Poland Maciej wyszukuje najlepszych early-stagerów ze wszystkich sektorów hard-tech i opartych na IP z 18 krajów regionu CEE. Dla najlepszych zespołów jego organizacja non-profit przygotowuje program “miękkiego lądowania”, granty do 50 tys. euro oraz ekskluzywne bootcampy VC/industry.

W 2013 roku pełnił rolę analityka due diligence w Giza Polish Ventures, polsko-izraelskim funduszu VC, później dyrektora inwestycyjnego w funduszu zalążkowym StartVenture@ Poland oraz kierownika inwestycji i partnera zarządzającego StarFinder VC. Maciej pracował przy około 60 procesach inwestycyjnych, zainwestował w 29 startupów hard tech. 24 z nich pozyskały kolejną rundę finansowania, z czego 10 przyciągnęło do Polski dodatkowy kapitał inwestycyjny. 3 spółki zadebiutowały na GPW, 3 uzyskały zyskowne wyjścia.

W ramach Fundacji Polska Innowacyjna wspiera budowę największego ekosystemu innowacji w Polsce oraz w CEE. Jest także założycielem i współzałożycielem wielu firm, członkiem rad nadzorczych oraz inwestorem i aniołem biznesu: założyciel/współzałożyciel firm Redi sp. z o.o., LoveKrakow sp. z o.o., Office&Cowork Centre SA, BiznesHUB sp. z o.o. Fundator Fundacji wspierania przedsiębiorczości Activus Promptus oraz wiceprezes Fundacji Polska Innowacyjna. Inwestor i anioł biznesu, członek rady nadzorczej Columbus Energy SA, Columbus Elite SA czy Nexity Global SA Założyciel Funduszu Art-Tech Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

Absolwent AGH w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki na specjalizacji Computer engineering in electrical systems. Najlepszy student AGH oraz III najlepszy student Małopolski w 2009 roku.

Nagrodzony w konkursie Amicus Hominum w roku 2014 za wspieranie młodzieży w budowaniu postaw przedsiębiorczych.

Arvin jest szefem działu Climate Tech lnvestments w Warsaw Equity Group (WEG), prywatnym funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Warszawie. W swojej roli aktywnie poszukuje inwestycji w innowacyjne startupy, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez swoje rozwiązania.

Aktywnie współpracuje również ze spółkami portfelowymi WEG, takimi jak Contec i Sygnis, wspierając je w realizacji ich strategii i koncentrując się na działaniach związanych z tworzeniem wartości.

Przed dołączeniem do WEG, Arvin spędził dekadę w Wielkiej Brytanii, pracując jako ekspert ds. fuzji i przejęć oraz strategii w notowanych na londyńskiej giełdzie spółkach SIG pic i Johnson Matthey.

Arvin uzyskał tytuł magistra nauk politycznych w London School of Economics (LSE). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Prezes Creotech Instruments SA, największej polskiej firmy produkującej i dostarczającej na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Jest również m.in. koordynatorem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego oraz członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też obronił pracę doktorską i przeprowadził habilitację. Odbył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie.

W latach 2009-2011 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, gdzie odpowiadał za oprogramowanie detektorów promieniowania i zarządzał jednym z zespołów badawczych pracujących przy Wielkim Zderzaczu Hadronów. Od roku 2015 do roku 2018 zasiadał także w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. W marcu 2018 został powołany na stanowisko prezesa PAK; był nim do marca 2019 roku.

Jest współautorem kilkuset artykułów naukowych publikowanych w periodykach naukowych takich jak „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” i „Nature” oraz książki “Człowiek. Istota kosmiczna”.

Notowania

Sygnis SA

Spółka na forach inwestorskich

Informacje o spółce

SYGNIS S.A. 
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
kontakt@sygnis.pl
+48 22 668 47 57

Dane rejestrowe:
NIP: 9571029651
REGON: 220906517
KRS: 0000393095