DEPO 3D – druk 3D węgla szklistego z fazy gazowej bezpośrednio do fazy stałej

Wizja

Rozwój hi-tech w Polsce i Europie
(wykorzystujemy istniejący potencjał technologiczny i kadrowy)

Kierunek

Produkcja elektroniki węglowej odpornej na trudne warunki

Cel

Przeobrażenie się w firmę pokroju EU TSMC dla elektroniki węglowej, nie krzemowej

Obecne możliwości elektroniki krzemowej są niewystarczające:

Wysokie temperatury w energetyce

Niska odporność chemiczna

Trudne warunki w zastosowaniach kosmicznych

Niska temperatura

Technologia bezpośredniego druku 3D w mikroskali z gazu do ciała stałego

Węgiel szklisty (główny materiał)

  • Lekki
  • Wytrzymały / mocny
  • Biokompatybilny
  • Dobry przewodnik elektryczny i cieplny
  • Odporny chemicznie i termicznie
  • Wykazuje właściwości półprzewodnikowe

Zamknięte i kontrolowane środowisko pracy

  • Mamy pełną kontrolę nad składem chemicznym wydruku i możemy domieszkować materiał

Precyzja skupionej wiązki lasera

  • Obiekty w skali mikrometrycznej

Druk na praktycznie każdym rodzaju podłoża

  • np. SiC i setki innych

Łączenie wielu materiałów

Model biznesowy

Planowana pozycja w łańcuchu wartości: Dostawca zaawansowanych komponentów

Lider technologii

Kamil Kłosek

Dołączył do Sygnis w 2021 roku jako jeden z inżynierów w zespole R&D, a w 2022 roku został liderem w projekcie DEPO. Od tego czasu, kieruje projektem DEPO w zakresie rozwoju technologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe w dziedzinie metod epitaksjalnych potwierdzone licznymi publikacjami i współpracą z ośrodkami międzynarodowymi. Specjalista materiałoznawstwa.