Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Sygnis SA za rok 2022