Korekta raportu kwartalnego nr 2/2024 z dn. 14.02.2024 r. – Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2023 r., opublikowanego raportem EBI nr 2/2024 w dn. 14 lutego 2024 r.

Korekta jest wynikiem błędu redakcyjnego w zakresie przepisywania danych finansowych z dokumentów źródłowych do tego raportu i dotyczy pozycji analitycznych, które nie były brane pod uwagę przy ustalaniu końcowych danych finansowych. Tym samym zarówno bilans, jak również wyniki na poziomie jednostkowym Spółki i skonsolidowanym Grupy Kapitałowej nie uległy zmianie.

W załączeniu Zarząd przekazuje poprawiony skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 r. Zarząd przypomina, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za IV kwartał 2023 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.