Podpisanie umowy na dostawę mikroskopu super-rozdzielczego typu GSD

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sygnis) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (PAN) z siedzibą w Warszawie umowę, na sprzedaż i dostawę mikroskopu super-rozdzielczego typu GSD (ang. Ground State Depletion) wraz z wyposażeniem, za kwotę 1,6 mln zł netto (płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu w całości przedmiotu umowy). W ramach umowy, Sygnis zobowiązany jest ponadto do instalacji i uruchomienia tego mikroskopu, dostarczenia preparatów kalibracyjnych oraz szkolenia dla pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej z jego obsługi. Na mikroskop Sygnis udzieli 36-miesięcznej gwarancji oraz zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 36 miesięcznego serwisu gwarancyjnego. Sygnis zobowiązany jest zrealizować w całości umowę w terminie 90 dni od podpisania niniejszej umowy. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia netto.

Zarząd wskazuje, iż super-rozdzielczy mikroskop będący przedmiotem niniejszej umowy jest przeznaczony dla zastosowań w biologii. Mikroskop ten to system o wysoce zaawansowanych możliwościach, którego zasada działania opiera się na rozwiązaniach z zakresu fizyki kwantowej, zrealizowanie których zostało możliwe dopiero wraz z rozwojem technologii w 21 wieku. Zapewnia on śledzenie świecenia pojedynczych atomów przy pomocy zaawansowanego algorytmu, co pozwala na zobrazowanie żywej tkanki lub obserwacji procesów fizjologicznych żywego organizmu w 10 razy lepszej rozdzielczości niż normalny mikroskop.