Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Spółki

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Sygnis) informuje, iż w dniu dzisiejszym przygotował i przyjął strategię rozwoju Sygnis. Strategia ta skupia się na 5 zasadniczych filarach:

  1. Wprowadzenie produktów własnych do sprzedaży,
  2. Rozwój RnD,
  3. Rozwój handlowy i kanałów dystrybucyjnych,
  4. Sprzedaż – sprzedaż produktów w modelach B2B, PZP, MLM.
  5. Zwiększonej ekspansji zagranicznej

W załączeniu Zarząd przekazuje dokument zawierający strategię wraz z opisem sposobów jej realizacji.