Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Jan Goliński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia, tj. 30 kwietnia 2023 r. Jako powód rezygnacji wskazał względy osobiste i podjęcie nowych wyzwań zawodowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.