Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Arvin Khanchandani złożył rezygnację z członkostwa i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 21 lutego 2024 r. W rezygnacji nie zostały wskazane jej powody.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.