Zrealizowanie dostawy mikroskopu konfokalnego dla podmiotu w Bułgarii

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku („Sygnis”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sygnis zakończyła dostawę i instalację stacjonarnego, wielomodalnego systemu oświetleniowego, mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej (mikroskop konfokalny) dla podmiotu z siedzibą w Bułgarii. Dostawa ta została zwieńczona podpisaniem protokołu odbioru tego urządzenia, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wartość umowy wynosi 419 000 BGN (tj. ok. 214 000 EUR).

Zarząd wskazuje, iż dostawa tego mikroskopu konfokalnego jest konsekwencją zawartej 17 stycznia 2024 r. umowy, o której Sygnis informowała raportem ESPI nr 1/2024.

Oprócz dostawy, instalacji, uruchomienia tego mikroskopu konfokalnego oraz szkolenia personelu z jego obsługi, Sygnis zobligowany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego oraz udzielił gwarancji na okres 12 miesięcy. Przedmiotowy mikroskop to model BC43 produkcji firmy Andor Technology Ltd. z siedzibą w Belfaście (należącej do międzynarodowej grupy Oxford Instruments plc). Jest to mikroskop konfokalny przeznaczony m.in. do obrazowania na żywo, umożliwiający w szczególności badanie próbek wrażliwych na światło.

Ponadto Zarząd przypomina, iż niniejsza umowa jest konsekwencją kolejnego przetargu europejskiego wygranego w Bułgarii, w którym brał udział Sygnis, wpisując się w realizację przyjętej strategii rozwoju w zakresie ekspansji handlowej w krajach Europy Południowej.