Kompleksowe doradztwo technologiczne

Wykonamy analizę Twojego pomysłu i doradzimy która technologia najlepiej pasuje do danego projektu. W celu zabezpieczenia Twoich interesów podpiszemy umowę NDA, chroniącą własność intelektualną Twojej firmy.

Jesteśmy liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych. Tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe. Wprowadziliśmy na rynek dziesiątki produktów, stosując metody szybkiego prototypowania i nadzorując masowe procesy przemysłowe.

Możliwości technologii addytywnych

W wielu zakładach przemysłowych drukarki 3D są już standardowym narzędziem inżynierów utrzymania ruchu. Łatwo przeliczyć, że przy 15 maszynach i współczynniku awaryjności 0,30, skrócenie wznowienia produkcji zaledwie o 6 minut przynosi rocznie oszczędności rzędu 250 000 złotych.

W wielu firmach większość prototypów jest wykonywana na dostępnych w zakładzie maszynach produkcyjnych, co najczęściej dezorganizuje produkcję i podnosi koszty wykonawcze (średni koszt jednej godziny przestoju niewielkiej linii produkcyjnej to ok. 5 tysięcy złotych – czyli prawie tyle, ile kosztuje drukarka 3D, za pomocą której takie przestoje można łatwo wyeliminować). Jak możemy pomóc to zmienić? Propozycje przedstawiamy poniżej.

Audyt technologiczny

Zapoznanie specjalistów firmy Sygnis z obecnym stanem technologii odbiorcy w obszarze produkcyjnym z kontrolą jakości, w dziale projektowym oraz badawczo-rozwojowym. Audyt obejmuje także sposób komunikacji poszczególnych działów, pracę z dokumentacją i archiwizację danych.

Przeprowadzenie audytu obejmuje:

  • Rozmowę online ze specjalistą Sygnis.
  • Wykład w siedzibie odbiorcy na temat rozwijanych na świecie technologii addytywnych.
  • Wizyta specjalisty w działach odbiorcy objętych audytem.
  • Ustalenie celów rozwoju odbiorcy.
  • Przekazanie odbiorcy raportu z audytu sporządzonego przez specjalistę wizytującego. Raport z audytu zawiera komentarz dotyczący zastanego stanu technologii, wyznaczone wspólnie cele rozwoju i rekomendacji działań pozwalających na osiągnięcie tych celów.
Consulting technologiczny

Wynajęcie dostępu do zespołu specjalistów Sygnis przy konkretnym projekcie lub zagadnieniu technologicznym. Zespół składa się z lidera oraz dwóch specjalistów.

Consulting składa się z:

  • Dialogu klienta z liderem technologicznym, skupionym na zapoznaniu specjalisty z konkretnym problemem i zasobami do jego rozwiązania; lider w razie potrzeby angażuje dodatkowych specjalistów w dialog.
  • Propozycji realizacji projektu zaproponowanej przez zespół specjalistów.

Opcjonalnie:

  • Wycena propozycji realizacji projektu.
  • Opieka zespołu specjalistów nad procesem wdrażania realizacji procesu – działania polegające na odpowiednim zagospodarowaniu ustalonego budżetu, realizacji wszystkich zakupów w imieniu odbiorcy, zarządzaniu procesem realizacji projektu.
Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania:
Piotr Piskorski
Project Manager