Biodruk 3D – technika FRESH

Biodruk 3D techniką FRESH (ang. Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels) opiera się na ekstrudowaniu biotuszu bezpośrednio w kąpieli hydrożelowej stanowiącej materiał podporowy dla drukowanych elementów. Substancja ta zapewnia stabilność strukturalną oraz wysoką rozdzielczość nawet przy wydrukach z biotuszu o niskiej lepkości. Powyżej pewnej temperatury krytycznej (zazwyczaj ok. 37°C) konstrukcja podporowa zamienia się w ciecz, co umożliwia wytwarzanie delikatnych i skomplikowanych elementów, które w innych technologiach nie zachowałyby swojego kształtu.

Dzięki przeciwdziałaniu wpływowi grawitacji oraz napięciu powierzchniowemu drukowanie w materiałach podporowych na bazie hydrożelu znacznie rozszerza możliwości biofabrykacji. Oprócz poprawy rozdzielczości, technologia FRESH zapewnia również stabilność termiczną w wilgotnym środowisku, ograniczając przy tym ryzyko uszkodzenia komórek podczas procesu biodrukowania. Otwiera to drogę dla długich lub powolnych wydruków i wytwarzania większych, bardziej istotnych klinicznie struktur tkankowych.