Młodzieżowy NGO reaguje na kryzys w Ukrainie, tworząc bazę plików do druku 3D

Inicjatywa wspiera ukraińskie działania obronne i humanitarne w odpowiedzi na trwającą rosyjską inwazję wojskową w Ukrainie.

WARSZAWA, Polska, 18 marca 2022 r. – Polska młodzieżowa organizacja pozarządowa TeenCrunch, we współpracy z firmami Sygnis S.A. i 3YOURMIND, wspiera inicjatywę „Tech Against Tanks”, której celem jest wsparcie ukraińskich działań obronnych i humanitarnych w odpowiedzi na trwającą rosyjską inwazję wojskową w Ukrainie.

Platforma z bazą danych projektu „Tech Against Tanks” wspiera produkcję i dystrybucję wydrukowanego w 3D sprzętu medycznego, taktycznego i ochronnego pochodzącego z profesjonalnych centrów produkcji addytywnej i od lokalnych twórców z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Inicjatywa wzywa społeczność drukarzy 3D do przekazania maszyn, materiałów, projektów aplikacji gotowych do użycia w warunkach bojowych, a także funduszy i możliwości produkcyjnych w celu wsparcia ukraińskich działań obronnych i pomocy cywilnej.

Dzięki podarowanym drukarkom 3D i projektom, inicjatywa wykorzystuje technologię wytwarzania addytywnego jako uniwersalne narzędzie do przyspieszenia produkcji części medycznych i obronnych. Dzięki wysiłkom społeczności drukarzy 3D, Ukraińcy mają dostęp do potrzebnych materiałów przy mniejszej liczbie zakłóceń logistycznych i zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Inicjatywa zapoczątkowana przez TeenCrunch umożliwia użytkownikom przesyłanie plików 3D na platformę w celu walidacji części i produkcji projektów drukowanych w 3D. W rezultacie drukarze 3D i ośrodki produkcyjne mogą wytwarzać i dystrybuować części w celu wsparcia ukraińskich działań obronnych.

Działania te, choć w tej chwili dotyczą konfliktu w Ukrainie, w swoim założeniu mają pomóc również innym krajom i regionom dotkniętym wojną poprzez stworzenie platformy, z której będzie można korzystać w razie potrzeby.

Polska firma Sygnis S.A. zaprojektowała już rozwiązania do druku 3D i przekazała 20 drukarek 3D FDM lwowskiemu zakładowi produkcyjnemu. Dzięki temu, w ramach inicjatywy „Stand With Ukraine” wyprodukowano już ochraniacze, a obecnie trwają prace nad szybkim prototypowaniem łatwych w produkcji opatrunków uciskowych.

Sygnis S.A. będzie kontynuować produkcję nadesłanych plików 3D, po uprzedniej walidacji z pomocą Sił Obrony Terytorialnej Ukrainy, ratowników medycznych MKCK i ekspertów wojskowych. Za pośrednictwem swojej platformy Sygnis S.A. organizuje również otwarty nabór projektów do druku 3D, które mogą pomóc sprawie ukraińskiej. Swój apel kierują do:

  • Pracowników i studentów uczelni projektowych
  • Zawodowych projektantów
  • Inżynierów
  • Specjalistów wojskowych
  • Drukarzy 3D

TeenCrunch, Sygnis S.A. i 3YOURMIND współpracują w ramach inicjatywy #TechAgainstTanks.

Berlińska firma 3YOURMIND będzie prowadzić inwentaryzację cyfrowych części na platformie i dystrybuować pliki do druku do swojej sieci producentów addytywnych i wytwórców 3D. Odpowiedź „Stand With Ukraine” jest zgodna z projektem platformy COVID-19 Response firmy 3YOURMIND, która umożliwiła produkcję środków ochrony indywidualnej (PPE) w szczytowym okresie globalnej pandemii wiosną 2020 roku.

Partnerstwo obejmuje również wkład europejskich instytucji wojskowych w identyfikację szybkich do wydrukowania części 3D, które mogą zostać przetransportowane do Ukrainy we współpracy ze specjalistami ds. logistyki i polskim wojskiem. Ponadto, ukraińskie wojsko będzie nadal dostarczać informacje na temat potrzebnego sprzętu medycznego i cywilnego, który może pomóc w obronie Ukrainy.

„Wierzę, że nasz projekt z Sygnis i 3YourMind na rzecz wsparcia Ukrainy będzie miał długoterminową wartość dla tego kraju, ale także wesprze inne kraje i regiony dotknięte wojną takie, jak Syria” – mówi Agnieszka Kranz, współzałożycielka TeenCrunch. „Chcemy pokazać, że technologia druku 3D może być najlepszym rozwiązaniem przeciwko czołgom, ale widzimy też druk 3D jako jeden z kluczowych zasobów po wojnie dla odbudowy Ukrainy”.

Ważne linki:

Strona www

Sygnis S.A. 3D Modele dla Ukrainy

3YOURMIND Cyfrowa platforma

O TeenCrunch

Teencrunch to program akceleracyjny dla polskich nastolatków z wyjątkowymi pomysłami na biznes. Pracując pod czujnym okiem doświadczonych mentorów, Teencrunch nadaje nowe oblicze polskiej scenie startupowej.

Strona www

LinkedIn

O Sygnis S.A.:

Sygnis S.A. jest spółką deep-tech, specjalizującą się w projektach badawczo-rozwojowych z zakresu technologii addytywnych. Sygnis S.A. realizuje obecnie kilkadziesiąt projektów, rozwiązując problemy z zakresu nowych technologii addytywnych, biotechnologii, energetyki oraz nanotechnologii.

Strona www

LinkedIn

O 3YOURMIND:

Unikatowe oprogramowanie 3YOURMIND do kompleksowej obsługi procesów produkcyjnych umożliwia liderom branży budowanie modeli rozproszonej produkcji na żądanie. 3YOURMIND oferuje oprogramowanie korporacyjne do automatyzacji procesów produkcji addytywnej i przepływu pracy. Modułowy pakiet produktów standaryzuje każdy aspekt łańcucha dostaw produkcji przyrostowej (AM), od tworzenia cyfrowych zapasów części kwalifikowanych po automatyzację procesów w hali produkcyjnej. Oprogramowanie stanowi podstawę dla zwinnej produkcji z pełną przejrzystością, identyfikowalnością i elastycznością. 3YOURMIND jest organizacją globalną z główną siedzibą w Berlinie oraz biurami satelickimi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Strona www

LinkedIn