(Nie)zagospodarowany potencjał technik druku 3D we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego

Współczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na modelu gospodarki linearnej, w ramach której produkty są wytwarzane, konsumowane i wyrzucane na składowiska. Wymaga to ciągłej eksploatacji surowców, których zasoby stopniowo się kurczą. Odejście od tego modelu jest zatem niezbędne, jeśli chcemy ocalić planetę. Jednak w jaki sposób technologie addytywne mają w tym pomóc i zastąpić wyrażenie „kup, zużyj, wyrzuć” na „wytwórz, użyj, przerób, użyj ponownie”?

Rozdrobnione nieudane wydruki przy pomocy urządzenia marki 3devo w celu przetworzenia na filament oraz ponownego użycia
Zdjęcie 1. Rozdrobnione nieudane wydruki za pomocą urządzenia marki 3devo w celu przetworzenia na filament, a następnie ponownego użycia.
Źródło: 3dprintmagazine.eu

Gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkularna opiera się na założeniu, że produkt konsumencki nie jest celem samym w sobie, a jedynie jednym ze stadiów przetwarzania materiału. Model ten polega na racjonalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów poprzez jak najniższe zużywanie surowców nieodnawialnych, minimalizację negatywnego wpływu procesu wytwarzania i konsumpcji na środowisko. Powyższe cele mają ogromne znaczenie, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla biznesu.

Skupienie na odpowiedzialnym wykorzystaniu surowców pozwala na redukcję ilości materiałów potrzebnych do świadczenia usług, co prowadzi do ograniczenia zużycia energii i surowców na każdym z etapów produkcji. Rozwój gospodarki cyrkularnej to także rozwijanie rynku surowców wtórnych oraz powstawanie odpowiednich usług konsumenckich. Niewątpliwą zaletą gospodarki obiegu zamkniętego jest również ograniczenie zagrożeń ekonomicznych płynących z wahań cen produktów.

Gospodarka cyrkularna jest jednym z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Oczywiście, jeszcze nie jest to cel zrealizowany i podstawową nadal jest gospodarka linearna (kup, zużyj, wyrzuć). Jednakże, do roku 2050 planowane jest wdrożenie znaczących ilości systemów oraz produkcyjnych obiegów zamkniętych.

Gospodarka cyrkularna a produkcja addytywna

Aksjologiczne założenia gospodarki cyrkularnej są idealnie odwzorowane w założeniach produkcji opartej na technologiach addytywnych. Wytwarzanie przyrostowe wykorzystuje znacznie mniej surowca niż tradycyjne techniki, pozwala na wydruk całego elementu, nawet o bardzo złożonej geometrii oraz nie posiada ograniczeń co do liczebności serii produkcyjnej, co z kolei pozwala na uniknięcie zagrożenia wyprodukowania zbyt dużej ilości, a zatem i niepotrzebnego marnowania.

Przetworzona plastikowa butelka w granulat przy pomocy rozdrabniacza 3DEVO SHR3D IT
Zdjęcie 2. Przetworzona plastikowa butelka w granulat za pomocą rozdrabniacza 3devo SHR3D IT.
Źródło: 3devo

3devo – realne wsparcie gospodaki cyrkulacyjnej

3devo jest holenderską firmą zajmującą się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań związanych z przetwarzaniem materiałów wykorzystanych w druku 3D. Założona w 2016 roku przez Tima Wasselinka od samego początku osiągała niesamowite sukcesy. Już w roku założenia, firma została nagrodzona prestiżową nagrodą Rapid-Pro Award dla najbardziej innowacyjnego start-upu, a obecnie cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie.

Zdjęcie 3. Wytłaczarka do filamentu 3devo COMPOSER 350/450

W jaki sposób rozwiązania firmy 3devo związane są z ideą sustainability?

Główną działalnością 3devo jest produkcja 3 rodzajów maszyn: wytłaczarek do filamentu, rozdrabniaczy oraz suszarek do tworzyw sztucznych. Wszystkie rozwiązania oparte są na idei tworzenia zamkniętego obiegu w produkcji addytywnej. Na przestrzeni lat powstawało wiele firm próbujących dokonać tego, co 3devo się udało, gdyż przetwarzanie plastiku w celu uzyskania z niego w kolejnych krokach gotowego i pełnowartościowego filamentu nie należy do zadań łatwych. Należy zapewnić optymalny rozmiar oraz powierzchnię przekroju poprzecznego, odpowiednio nawinąć nowy filament na szpulę, zadbać o suche środowisko, stopniowo chłodzić wytworzony na gorąco filament oraz posiadać specjalistyczną wiedzę, które plastiki można przetwarzać i w jaki sposób. 

Większość maszyn przetwarzających polimery na filament jest bardzo duża i zużywa ogromne ilości energii. Z kolei rozmiar maszyn 3devo, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków, jest naprawdę niewielki. Urządzenia marki uznawane są za “desktopowe”, gdyż wymiarami nie różnią się od zwykłej drukarki.

Z pomocą niszczarki oraz wytłaczarki 3devo możliwe jest uzyskanie nowego filamentu z pozostałości po nieudanych wydrukach, co redukuje marnotrawstwo surowca praktycznie do zera. Produkcja addytywna odróżnia się od tradycyjnych technik wytwórczych głównie ograniczeniem odpadów, a w połączeniu z recyklingiem materiału stanowi jedną z najbardziej ekologicznych metod wytwarzania.

Rozdrabniacz i granulator 3DEVO SHR3D IT
Zdjęcie 4. Rozdrabniacz i granulator 3devo SHR3D IT.

Sygnis autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań 3devo w Polsce

Pragnąc wpisać się w niezbędną zmianę, Sygnis został oficjalnym dystrybutorem rozwiązań oferowanych przez firmę 3devo. W sklepie sygnis.shop.pl dostępne są: wytłaczarki do filamentu, suszarki do plastiku oraz niszczarki. Wytłaczarka composer 350/450 oraz precision 350/450 pozwalają na produkcję filamentu w niezwykle wysokich temperaturach w zawrotnym tempie. Dzięki suszarce 3devo Airid możliwe jest natomiast sprawne przygotowanie materiałów do dalszej obróbki, a rozdrabniacz i granulator 3devo SHR3D IT przekształca w granulat zarówno odpady takie jak plastikowe butelki, jak i ewentualne nieudane wydruki 3D.

Autor: Helena Kordasiewicz